DIAMOND URZĄDZENIE DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO BIO PIGMENTS® AKUPUNKTURA TYP S IGŁOWA TYP T KARTRIDŻ

  • Cena: 9 900,00 zł
  • szt.
  • Poleć produkt

DIAMOND - Urządzenie do wykonywania makijażu pernamentnego

DANE TECHNICZNE
Typ urządzenia: Bio Pigments® DIAMOND
Zasilacz: NN120P060PGS
Napięcie : 100-230 V AC/ 12 V DC
Wymiary urządzenia (w mm) 53mm x 190mm x 190mm
Masa: ok 1100g
Masa rękojeści: ok 100g
Prędkość rękojeści: 90- 250
Typ igły: S, T, Moduł
Napęd rękojeści: Precyzyjny silnik prądu stałego
Tryb pracy: ciągły
Warunki pracy: Temperatura od 10° C do 35° C
Wilgotność powietrza do 75%
Oznakowanie CE Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy
EMC 89/336 oraz
Dyrektywy niskonapięciowej 73/23 / EWG