Polityka prywatności

Polityka prywatności. Pliki Cookies


1.1 FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny przy ul. Fabryczna17A/02, Zielona Góra NIP 9291784435, Regon 080217668 z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej jest właścicielem strony fenixsklep.pl i obsługuje stronę internetową www.fenixsklep.pl (zwaną dalej „Stroną”). W niniejszej Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do „Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą Sklepowi, jego upoważnionym pracownikom czy Stronie Sklepu dowolne dane.

1.2. W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii ze strony Użytkownika, Sklep będzie wdzięczny za wysłanie ich na adres pocztowy lub na adres e-mailowy sklep@fenixsklep.pl. Można też do nas zadzwonić pod numer telefonu 68 41 21 356, który jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10-22 i w niedzielę w godz. 12-21.

1.3. Ochrona danych to kwestia zaufania, a prywatność Użytkownika jest dla Sklepu niezwykle istotna. Sklep będzie używać imienia Użytkownika i jego nazwiska (jeśli udostępnione) oraz innych informacji, odnoszących się do osoby Użytkownika tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Sklep będzie gromadzić informacje wyłącznie wówczas, gdy jest to dla Sklepu niezbędne lub istotne ze względu na relacje Sklepu z Użytkownikiem.

1.4. Informacje dotyczące Użytkownika Sklep będzie przechowywać wyłącznie tak długo, jak wymaga tego prawo lub jak jest to istotne dla celów, dla których zostały one zgromadzone.

1.5. Użytkownik może odwiedzić Stronę i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania Strony Użytkownik pozostaje anonimowy, nie można go zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy na Stronie konto i się w nim zaloguje za pomocą adresu e-mail i hasła.

1.6. Sklep jest upoważniony do gromadzenia informacji, gdy Użytkownik składa Zamówienie na Stronie Sklepu.

1.7. Sklep gromadzi, przechowuje i przetwarza dane Użytkownika, które ten udostępnia Sklepowi w ramach zakupów na Stronie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług Sklepu. Sklep jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego, numer telefonu.

1.8. Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika informacji w celu realizacji jego Zamówień oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług i informacji oferowanych na Stronie. Poza tym Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika informacji w celach administrowania jego kontem, weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych ze Strony, ulepszania układu graficznego i/lub treści Strony oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, identyfikacji Użytkowników na Stronie oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących Użytkowników. Jeśli Sklep otrzyma uprzednią wyraźną zgodę Użytkownika, Sklep prześle mu informacje, które zdaniem Sklepu mogą go zainteresować lub o które Użytkownik poprosił, w tym informacje na temat Produktów i usług. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Sklep może także zapoznać Użytkownika w e-mailu ze szczegółami innych Produktów i usług. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od Sklepu żadnych informacji handlowych, może z nich zrezygnować w dowolnym momencie.

1.9. Sklep jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Użytkownika (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).

1.10. Sklep przetwarza także informacje dotyczące płatności dokonywanych na Stronie. Użytkownik musi jedynie przekazać Sklepowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

1.11. Rzeczywiste dane dotyczące Zamówienia Użytkownika mogą być przez Sklep przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez Sklep odzyskiwane. Użytkownik może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Konto na Stronie Sklepu, na którym może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień (wykonanych i niewykonanych, w realizacji) oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego. Użytkownik jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z winy Sklepu.

1.12. Sklep nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych osobom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1.13. Sklep jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane Użytkownika są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych przez FENIX. Użytkownik może z tego zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Użytkownika poprosić Sklep, nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie adresu e-mailowego jest konieczne jedynie wówczas, gdy Użytkownik chce brać udział w konkursach.

1.14. Z zastrzeżeniem uprzedniej i wyraźnej zgody Użytkownika, Sklep może wysyłać również inne informacje o Sklepie, o Stronie, innych stronach internetowych Właściciela, produktach, promocjach, newsletterach oraz informacje odnoszące się do innych firm z grupy lub dotyczące partnerów Właściciela. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych dodatkowych informacji, wyszczególnionych w tym rozdziale (lub części z nich), powinien kliknąć na odpowiedni link z rezygnacją w dowolnym e-mailu, który sklep wysłał do Użytkownika. W ciągu 7 dni roboczych (które nie są ani sobotą lub niedzielą, ani dniem wolnym od pracy w Polsce) od otrzymania zgłoszenia Użytkownika, stosownie do życzenia Sklep zaprzestanie wysyłania do Użytkownika tych informacji. Jeśli polecenie Użytkownika będzie niejasne, Sklep skontaktuje się z nim w celu uzyskania wyjaśnień.

1.15. Sklep może wykorzystywać dane użytkowników Strony – po ich anonimizacji - do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji użytkowników i korzystania przez nich z określonych elementów Strony. Sklep może w ten sam sposób wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez użytkowników z linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania. Sklep może przekazywać anonimowe dane osobom trzecim jak np. wydawcom. Jednakże zidentyfikowanie użytkownika na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.

1.16. W każdym konkursie Sklep wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania oferty Sklepu. Więcej informacji użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

1.17. Sklep może przekazać dane użytkownika swoim podwykonawcom, aby pomogli nam w celu wykorzystania tych danych, określonym w naszej Polityce Prywatności. Przykładowo Sklep może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu dostarczenia do Klienta Produktu, pobrania od Klienta opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta. Sklep może wymieniać się informacjami z osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. W przypadku sprzedaży działalności Sklepu bądź jej części, Sklep może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe użytkownika. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Sklep NIE będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy sklep jest do tego prawnie zobowiązany. Strona Sklepu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Należy pamiętać, że Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

1.18. Aby przeglądać Stronę Sklepu, nie jest wymagane włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarce internetowej. Jednakże Sklep zwraca uwagę, że korzystanie z "koszyka" na Stronie Sklepu oraz składanie zamówień jest możliwe tylko po uprzednim włączeniu obsługi ciasteczek. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które identyfikują komputer użytkownika na serwerze Sklepu jako unikalnego użytkownika podczas odwiedzania niektórych podstron. Są one przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera użytkownika. Ciasteczka mogą być używane do rozpoznania adresu protokołu internetowego (adres IP) użytkownika i oszczędzają czas użytkownika, kiedy chce wejść na Stronę lub się na niej znajduje. Sklep używamy ciasteczek tylko dla wygody w korzystaniu ze Strony przez użytkownika (na przykład do zapamiętania, kim jest dany odwiedzający, kiedy chce zmienić zawartość swojego koszyka, bez konieczności ponownego wprowadzania adresu e-mailowego), a nie w celu gromadzenia danych osobowych. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę ciasteczek, lecz to ograniczy możliwości korzystania ze Strony Sklepu. Sklep zapewnia, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Dla uzyskania szerszych informacji o ciasteczkach można przejść na http://www.allaboutcookies.org. Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania ciasteczek z przeglądarki internetowej, można skorzystać ze strony http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

1.19. Strona Sklepu wykorzystuje technologię re-targetingu, którą służy do uatrakcyjnienia oferty. Re-targeting jest technologią, która daje Sklepowi możliwość reklamowania ostatnio przeglądanych artykułów na stronach partnerów Sklepu. W praktyce oznacza to, że reklamy na innych stronach będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Jest to realizowane poprzez analizę zachowania użytkowników na podstawie danych zgromadzonych w ciasteczkach. Nawet tego rodzaju informacje są anonimowe i nie zawierają żadnych informacji osobowych.

1.20. Strona Sklepu korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, jednak musi pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

1.21. Strona Sklepu wykorzystuje technologie i rozwiązania firm zewnętrznych, dzięki którym dane są gromadzone i przechowywane do celów marketingowych i optymalizacyjnych, a także aby zapewnić Stronie odpowiedni wygląd i optymalne wyniki. Firmy te przygotowują również profile wykorzystywania danych pod pseudonimem. Do tego celu mogą być wykorzystywane ciasteczka. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Bez oddzielnej zgody zainteresowanej osoby dane zgromadzone za pomocą technologii firm zewnętrznych nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkowników Strony i nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika, kryjącego się pod pseudonimem. Zgoda na gromadzenie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać cofnięta z natychmiastowym skutkiem.

1.22. Podczas pierwszej wizyty na Stronie Sklepu Użytkownik zostanie poinformowany o wykorzystywaniu przez Sklep plików cookies. Wówczas może poinformować Sklep, klikając odpowiedni przycisk na komunikacie, że nie zgadza się, aby Sklep przechowywał ciasteczka na jego urządzeniach. Jeśli podczas pierwszej wizyty użytkownik zgodzi się na wykorzystywanie plików cookies, aby cofnąć tę zgodę musi usunąć wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce internetowej, wykorzystując w tym celu opcje w menu swojej przeglądarki, a następnie po odświeżeniu Strony Sklepu kliknąć odpowiedni przycisk rezygnacji. Wówczas Sklep zaprzestanie w przyszłości korzystać z ciasteczek.

1.23. Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji użytkownika, Sklep dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, Sklep przechowuje dane osobowe użytkownika na bezpiecznym serwerze. Na swoich serwerach Sklep używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące płatności w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Sklep nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak hakerom bardzo utrudni to odszyfrowanie danych użytkownika. Sklep odradza użytkownikom wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Sklep posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.

1.24. Użytkownik, przekazując swoje dane Sklepowi lub korzystając ze Strony Sklepu, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep swoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym usług świadczonych przez instytucję informacji kredytowej dopuszczonej w Polsce w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. W tym celu instytucja informacji kredytowej może sprawdzić udostępnione przez użytkownika dane w kontekście wszelkich danych w bazie danych (publicznej lub innej), do których ma dostęp. Może także w przyszłości użyć danych użytkownika, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane.

1.25. Jeśli użytkownik obawia się o swoje dane, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Sklep posiada lub przetwarza. Użytkownik ma prawo zażądać od Sklepu bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie ma również prawo poprosić Sklep o zaprzestanie wykorzystywania swoich danych osobowych bezpośrednio do celów marketingowych, kontaktując się ze Sklepem przez e-mail na sklep@fenixsklep.pl lub listownie na adres FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny ul. Fabryczna17A/02,65-410 Zielna Góra.