Reklamacje

Poniższy fragment stanowi integralną część Regulaminu sklepu.

§7 Warunki reklamacji

  1. Reklamacje należy składać poprzez formularz dostępny na stronie .
  2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego FENIX reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie FENIX.
  3. Sklep Internetowy FENIX rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu z uwzględnieniem zapisu w ustępie 4 punktu 6 niniejszego Regulaminu.
  4. Sklep Internetowy FENIX ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony i czy nie stracił swojej wartości.
  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy FENIX naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Sklep Internetowy FENIX może naprawiać reklamowany produkt tylko raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za produkt.

Formularz reklamacji:
plik PDF (pobierz) ,plik DOC (pobierz)