Prawo odstąpienia od umowy

Poniższy fragment stanowi integralną część Regulaminu sklepu.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, nie dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, po uprzednim przesłaniu formularza zwrotu .
  2. Jeżeli zakup dokonywany jest przez osobę prawną lub przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przepisu ustępu 1 powyżej nie stosuje się.
  3. Przyjmuje się, że sprzedaż udokumentowana fakturą VAT odbywa się w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
  4. Zwracane towary muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  5. Koszty transportu za zwrot albo wymianę towaru ponosi Klient.
  6. W przypadku wysłania niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi Sklep Internetowy FENIX.
  7. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w w Sklepie Internetowym FENIX. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.
  8. Sklep Internetowy FENIX nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy FENIX nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
  9. Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych oznakowań reklamowanego towaru.

Formularz odstąpienia od umowy:
plik PDF (pobierz) ,plik DOC (pobierz)