Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego FENIX


Regulamin ważny od 25 grudnia 2014 roku.

Kliknij aby przejść do regulaminu sklepu ważnego do 24.12.2014

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego FENIX, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym FENIX, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep Internetowy FENIX działający pod adresem www.fenixsklep.pl prowadzony jest przez FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny przy ul. Fabryczna17A.02, Zielona Góra 65-410 , NIP 9291784435 wpisana do rejestru działalności gospodarczej, zarejestrowana i widoczna w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=e810b6ac-b2e1-48a2-91a6-cc207c478a09.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.salonfenix.pl, www.fenixsklep.pl oraz na https://www.facebook.com/pages/Fenix-Solarium-i-Salon-Kosmetyczny-Szulborska-Renata-Anna/124756160927484?ref=hl . Usługi prowadzone są w FENIX Solarium i Salonie Kosmetycznym przy ul. Fabryczna17A/02 w Zielonej Górze. Sklep prowadzi również sprzedaż Bonów upominkowych.

  REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH
  • Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług w FENIX Solarium i Salonie Kosmetycznym zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.salonfenix.pl , www.fenixsklep.pl i w salonie.
  • Bony są ważne przez okres 4 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
  • Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
  • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z telefoniczny : 68 41 21 356 lub kom. 728552518.
  • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Upominkowy.
  • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną ,sms lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
  • Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
  • Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
  • Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
  • Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
  • W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
  • Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Salonu FENIX. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
  • Zakupiony bon nie podlega zwrotowi.
  • Zakup Bonu Upominkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon Upominkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.


  ZASADY SPRZEDAŻY BONÓW UPOMINKOWYCH
  • Bony Upominkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
  • Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
  • Bony opiewające na kwotę mają formę zaproszenia imiennego.
  • Bony można nabyć w salonie FENIX lub przez sklep internetowy www.fenixsklep.pl . Nabycie bonów w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
  • Bony można również zakupić składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej: www.fenixsklep.pl lub telefonicznie.
  • Za Bony zamówione przez internet lub telefonicznie przyjmujemy płatność przelewem. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, lub sms na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
  • Przy płatności przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Bonu można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
  • Na życzenie Kupującego Bon Upominkowy może zostać wysłany pod wskazany adres.
  • Opłata za przesłanie Bonu kurierem wynosi 20 zł.
 4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.fenixsklep.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny przy ul. Fabryczna17A/02 w Zielonej Górze, NIP 9291784435.
  2. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz przetwarzania w celach marketingowych.
  3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim FENIX skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  6. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
  7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
  8. Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
  9. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
  10. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6
  11. Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §7
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego FENIX, w tym przeglądania asortymentu i usług Sklepu Internetowego FENIX oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego FENIX, zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego FENIX, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego FENIX, lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego FENIX do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego FENIX, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny przy ul Fabryczna17A/02 w Zielonej Górze.
 9. Przeglądanie asortymentu i składanie zamówień przez Klienta w Sklepie Internetowym FENIX nie wymaga rejestracji.
 10. FENIX oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad. Wyjątek stanowią te produkty, w których opisie jest to wyraźnie zaznaczone.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym FENIX nie jest konieczne dokonanie rejestracji.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę „rejestracja”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „zarejestruj”.
 4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym FENIX. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły.
 5. Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez podanie stworzonego w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 6. Korzystając z usług FENIX Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie
 7. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny przy ul. Fabryczna17A/02 w Zielonej Górze w celach związanych z realizacją sprzedaży. FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny przy ul. Fabryczna17A/02 w Zielonej Górze nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.

§3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym FENIX można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie FENIX produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem „do koszyka”. Następie Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając przycisk „potwierdzenie zamówienia” i „ kup i zapłać” , wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji (kolor, wielkość, itd.),
  2. adresu dostawy,
  3. wyboru sposobu płatności;
  4. wyboru formy udokumentowania translacji (faktura VAT, paragon fiskalny).
 3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy FENIX zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

§4 Formy płatności i dostawy

 1. Cena na stronie Sklepu Internetowego FENIX zamieszczona przy każdym oferowanym produkcie zawiera podatek VAT i jest podawana w złotych polskich. Nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew,
  2. płatność za pobraniem,
  3. płatność za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach przez Internet PayPal lub Przelewy24.
 4. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 4 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, a zamówienie zostaje anulowane.
 5. Zamówienie z FENIX jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej
  - GLS
  - DPD
  - Paczkomaty 24/7
  - UPS
  - Poczta Polska lub innych.
 6. Aktualne sposoby dostawy i ceny za dostawę są wymienione pod adresem: http://www.fenixsklep.pl/webpage/warunki-i-koszty-dostawy.html

§5 Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 22.
 2. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 4 dni w dni robocze od momentu złożenia zamówienia. FENIX zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 4dni terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
 3. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 4 do 14 dni roboczych.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, nie dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, po uprzednim przesłaniu formularza zwrotu (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) .
 2. Jeżeli zakup dokonywany jest przez osobę prawną lub przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przepisu ustępu 1 powyżej nie stosuje się.
 3. Przyjmuje się, że sprzedaż udokumentowana fakturą VAT odbywa się w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
 4. Zwracane towary muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Koszty transportu za zwrot albo wymianę towaru ponosi Klient.
 6. W przypadku wysłania niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi Sklep Internetowy FENIX.
 7. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w w Sklepie Internetowym FENIX. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.
 8. Sklep Internetowy FENIX nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy FENIX nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
 9. Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych oznakowań reklamowanego towaru.

§7 Warunki reklamacji

 1. Reklamacje należy składać poprzez formularz reklamacji (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) .
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego FENIX reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie FENIX.
 3. Sklep Internetowy FENIX rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu z uwzględnieniem zapisu w ustępie 4 punktu 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Sklep Internetowy FENIX ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony i czy nie stracił swojej wartości.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy FENIX naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Sklep Internetowy FENIX może naprawiać reklamowany produkt tylko raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za produkt.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego FENIX nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Sklep Internetowy FENIX nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep Internetowy FENIX nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 5. Towary oferowane na stronach FENIX, ich nazwy oraz znaki towarowe są wyłączną własnością ich producenta i podlegają ochronie prawnej.
 6. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu FENIX jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.
 7. Sklep Internetowy FENIX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy FENIX, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego FENIX. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie Internetowym strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny w Zielonej Górze.
 9. Sklep internetowy FENIX wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej Sklepu Internetowego FENIX bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1: plik PDF (pobierz), plik DOC (pobierz)
Załącznik nr 2: plik PDF (pobierz), plik DOC (pobierz)