rodo

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny informuje że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: FENIX Solarium i Salon Kosmetyczny z siedzibą ul. Fabryczna17A/02 , 65-410 Zielona Góra NIP: 9291784435 
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi/wysylki towaru). 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. W trakcie rejestracji w naszym sklepie internetowym prosimy o następujące dane: imię, nazwisko, adres email, nr tel, dane do wysylki towaru oraz dane do wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezzbędne do dokonania wysylki towaru oraz wystawienia faktury . W przypadku nie podania danych nie bedziemy mogli wysłać towaru do państwa.